Seduluran ono ing Islam

Standard

Jamaah jum’at ingkang dimulyaaken dening Allah.

Sedoyo puji kulo aturaken dumateng Allah, Dzat kang nguasani sedoyo ing alam meniko, mboten wonten kedadian sing luput saking pengetahuanipun, mboten wonten sing jengkar saking kekuasaanipun. Sedoyo mahluk ing alam ndonyo, mboten saged selak maring ketentuanipun.

Sholawat lan salam kulo aturke dumateng junjungan lan panutan tiyang Islam, nabi Muhammad saw. Ingkang sampun nuntun ummat ing alam meniko dados ummat ingkang sumerep kebajikan, ingkang nyampaekake nopo-nopo ingkang sae damel menungso lan nopo kemawon ingkang olo, supados menungso mboten tersesat uripipun.

Jamaah jum’at ingkang dimulyaake dening Allah,

Saben-saben tiyang Islam meniko bersaudara, seduluran.

ﺍﻦﻤﺎﺍﻠﻤﻌﻤﻨﻮﻦﺍﺨﻮﺡ

Dulur seiman, meniko mungguing Allah langkung cekat, cedek tinimbang dulur sedarah tetapi mboten seiman. Hukum waris teng Islam saged batal, amergi mboten seiman, hak lan kewajiban persaudaraan saged buyar amergi mboten seiman. Amergi meniko, seduluran amregi Iman, langkung utama tinimbang seduluran liyane.

Allah ngendikan:

ﻔﺎﻦﺘﺎﺒﻮﺍﻮﺍﻘﺎﻤﻮﺍﺍﻠﺻﻠﻮﺓﻮﺍﺘﻮﺍﺍﻠﺰﻛﻮﺓﻔﺎﺨﻮﺍﻨﻛﻢﻔﻰﺍﻠﺪﻴﻦ

ﻮﻨﻔﺻﻞﺍﻻﻴﺖﻠﻘﻮﻢﻴﻌﻠﻤﻮﻦ

Ingkang artosipun kirang langkung:

Bilih wong-wong kui bertaubat, nglaksanakake sholat, lan nunek ake zakat. Maka wong wong kui mau sedulur seagomo kelawan awakmu. Lan Aku njelaske ayat-ayat kui kanggo wong-wong kang gelem mangerteni. (At Taubah; 11)

Ingkang namine sedulur seiman, meniko kedah saged saling perduli, mboten saged namung ngaku sedulur nanging ora perduli babakan sing dialami dulure. Kejadian nopo kemawon sing dialami dulure, kedah perduli. Sebab perduli kalih sederek meniko salah satu tanda keimanan, nandak ake bilih tiyang meniko nggadahi iman. Tiyang ingkang beriman, mboten bakal lali utawi nglalekake sederek seimanipun. Sebab perduli kaliyan tiyang Islam liyane, meniko perintahiupun Allah.

Jamaah jum’at ingkang minulyo

Temtu njenengan sedanten taksih kemutan kejadian ingkang sak niki dialami sederek kito ing palestina, sederek-sederek teng palestina nembe ditimpa kesusahan ingkang disebabake tiyang tiyang Israil Laknatullah. Wilayahipun sederek kito teng palestina nembe dijajah tiyang Israil, bahkan masjid suci Al Aqso sakniki wonten ing kuasane Israil, sinten kemawon mboten saged mlebet masjid Al Aqso bilih mboten angsal ijinipun Israil. Temtu wonten ing manah tiyang tiyang ingkang taksih nggadahi iman Islam mboten bakal lilo, mboten bakal nerimo babakan meniko, sebab masjid meniko masjid ingkang nggadahi sejarah penting damel Islam, sebab masjid meniko tempat singgahipun nabi sak derenge munggah ing sidrotul munthaha, sebab teng Al Qur’an namung nyebutake 2 masjid, nggih meniko masjid Al Haram kaliyan masjid Al Aqso. Nanging kenging menopo, kulo lan panjenengan sami namung mendel kemawon, nyekseni masjid Al Aqsho dikuasai tiyang-tiyang Yahudi Israil, nanging kenging menopo, kulo lan panjenengan sami mboten perduli, namung saged nggrundel bilih ningali berita teng TV, babakan kedadian teng palestina, babakan tiyang ingkang sami berjihad berusaha ngrebut kembali masjid sauci Al Aqsho. Nopo harga diri kulo lan panjenengan sami selaku tiyang Islam sampun ilang.

Wonten ing kehidupan masyarakat, katdah kejadian, goro-goro arto Rp.100.000, tiyang ngriki saged gegeran, antem-anteman, malah kadang paten-patenan. Namung kenging menopo, nyekseni masjid sucinipun dikuasai tiyang yahudi Israil kulo lan panjenengan sami mendel kemawon, mboten bereaksi menop[o-menopo. Nopo arto Rp.100.000, langkung aji tinimbang masjid Aqso, nopo langkung aji tinimbang getihipun sederek-sederek Islam teng palestina, nopo langkung aji tinimbang kehormatan Agomo kulo lan panjenengan sami.

Kejamipun tiyang yahudi Israil, sampun terkenal sejagad, mboten wonten tandingipun. Saben dinten kulo lan panjenengan sami nyekseni ing TV, bilih njalanake perang, tiyang Yahudi Israil mboten bakal perduli, perumahan, sekolahan, mesjid, rumah sakit, kabeh dipun hancurake, kabeh di Bom, diratakke kalian tanah. Korbanipun paling katdah bayi-bayi, lare-lare alit lan tiyang-tiyang istri. Perang ingkang dijalanake Yahudi Israil damel nguasai negeri Islam Palestina meniko, kados perangipun Iblis, mboten perduli maleh kaliyan aturan perang, aturan kemanusiaan.

Jamaah jumat ingkang dimulyakake dening Allah

Sampun katdah getih ingkang tumpah damel mbelani masjid Al Aqsho, damel mbelani tanah Islam Palestina, Damel mbelani harga diri Islam. Nopo kulo panjenengan sami namung bade mendel kemawon, nonton teng TV kemawon, namung dados seksi kemawon. Padahal Allah meniko seneng, remen bilih ummate bersatu padu ngelawan kebatilan, Bersatu padu merangi kemungkaran

ﺍﻦﺍﷲﻴﺤﺐﺍﻠﺫﻴﻦﻴﻘﺎﺘﻠﻮﻦﻔﻲﺴﺒﻴﻠﻪﺻﻔﺎﻛﺎﻨﻬﻢﺒﻨﻴﺎﻦﻤﺮﺻﻮﺺ

Artosipun :

Saktemene Allah meniko, seneng kaliyan tiyang-tiyang ingkang berperang / berjihad fisabilillah wonten ing barisan kang teratur, seolah-olang tiyang meniko kados bangunan kang tersusun kokoh. (As-Shof; 4)

Dados Allah meniko remen kaliayan tiyang Islam sing bersatu padu, ora terpecah belkah, ora podo mentingke kepentingane dewe. Allah remen, bilih tiyang Islam meniko bersatu padu, podo nyengkuyung ngadepi musuh Kados Yahudi Israil. Sedoyo doyo upoyo lan kekuatan sing dipun gadahi tiyang Islam distuk ake, damel ngadepi musuh sing nyoto meniko

ﻮﺍﻋﺪﻮﺍﻠﻬﻢﻤﺎﺍﺴﺘﻄﻌﺘﻢﻤﻦﻘﻮﺓ

Lan siap ake, sedoyo kekuatan ingkang siro nduweni.

Kekuatan nopo kemawon sing dipun gadahi tiyang Islam damel nyengkuyung kemenangan, kedah dipun kerahake. Ingkang nggadahi aro, nyumbang arto, ingkang nggadahi senjata nyumbang senjata, ingkang awakipun sehat, saged berangkat kiyambak damel berjihad fisabilillah.

Berangkat jihad meniko pahalanipun ageng sanget, mboten wonten amal ibadah meniko saged ngungkuli ibadah jihad.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s