Iman

Standard

Jammah jum’at ingkang dimulyaaken dening Allah.

Permasalahan iman, niku dados pitakonanipun saben saben manungso ingkang percados maring gusti Allah. Ing agami Islam, iman mboten saged namung diarteake percados. Pancen bilih dipun diartosake secara bahasa, iman meniko artosipun percados,  Ananging, wonten ing pengertian utawi pemahaman syari’at, iman meniko :

ﺘﺼﺪ ﻴﻖ ﺒﺎﻠﻘﻠﺐ ﻮﺍﻘﺮﺍﺮﺒﺎﻠﻠﺴﺎﻦ ﻮﺃﻔﻌﺎﻞ ﺒﺎﻻﺮﻜﺎ ﻦ

Artosipun:  meyakini dalam hati, dan mengucapkannya lewat lisan, serto nglampahi nopo-nopo ingkang dados tuntutanipun iman kaliyan anggota badanipun.

ﺘﺼﺪ ﻴﻖ ﺒﺎﻠﻘﻠﺐ

(atimeyakini dalam h)

Nggih meniko yakin ingkang sak temenipun wonten ing manah, mboten yakin amergi sebab-sebab liyane, mboten yakin amergi tiyang-tiyang sami ngomong kados mekaten, mboten yakin amergi kepepet, dll. Ananging yakin ingkang sak bener-beneripun, tulus saking hatinipun. Sedoyo ingkang dipun ucapke, sedoyo ingkang dipun lampahi tiyang ingkang sampun tertata imannya, mboten bakal selak kaliyan nopo ingkang wonten ing manahipun. Bilih kiyambake ngomong niki leres, semonten ugi atinipun ngleresake nopo ingkang dipun ucapke, bilih kiyambake nglakoni tindakan nulungi tiyang, meniko ugi tulus saking atinipun, mboten mergi pamrih, mboten amergi wonten maksud-maksud tertentu

ﻮﺍﻘﺮﺍﺮﺒﺎﻠﻠﺴﺎﻦ

Mengucapkannya melalui lisan

Nggih meniko melalui suatu kesaksian, Syahadah. Mengucapkan melalui lisan akan kalimat syahadah. Lisanipun ngucap Asyhaduala ila ha ilallah, wa asyhadu ana muhammadarrosulullah. Tiyang ingkang sampun memahmai arti dan makna syahadatain utawi makna 2 kalimat syahadat ingkang sak bener-benere. Mesti sedoyo ingkang ajeng dipun lampai selalu melibatkan Allah, mboten bakal kiyambake lali mareng perintah lan laranganipun Allah, niki bener, meniko salah, meniko doso, meniko berpahala, dll.

Tiyang ingkang sampun menyadari dalam hatinya akan arti keimanan, sampun faham kaliyan artosipun kesetiaan, mboten bakal blenjani nopo-nopo ingkang sampun dipun ucapaken, mboten bakal selak kaliyan janji ingkang sampun dipun damel.

ﻮﺃﻔﻌﺎﻞ ﺒﺎﻻﺮﻜﺎ ﻦ

Mengamalkannya melalui tindakan nyata.

Mengamalkan nopo kemawon ingkang saged dipun amalaken, selama amalan meniko berpahala utawi mboten menyebabkan dosa. Tiyang ingkang beriman kanti sak bener-beneripun iman, saged kulo lan panjenengan sami tingali saking amal perbuatanipun sehari-hari. Nopo ingkang dipun lampai meniko sesuai dengan perintah Allah, utawi nopo nopo ingkang dados labuh labetipun meniko mboten ngglanggar laranganipun gusti Allah. Tiyang ingjkang faham artosipun iman, selalu berhati-hati dalam setiap tindakannya, amergi kiyambake sadar bilih mboten wonten tindakan utawi nopo kemawon ingkang kedadosan ing alam donyo, luput saking pengetahuanipun Allah. Nopo kemawon ingkang dipun lampahi, mesti Allah sumerap. Mboten perduli kapan, esok awan nopo bengi, mboten perduli teng pundi kemawon, teng griyo, teng saben utawi wonten ing sak njerone guwo sing rapet, Allah mesti sumerap.

Jammah jum’at ingkang dimulyaaken dening Allah.

Sak meniko sampun jelas artosipun iman, dados iman mboten saged namung diartosaken percados kemawon, ada konsekwensi dari kepercayaan yang kita yakini. Mboten saged namung percados kemawon banjur mboten wonten urusan maleh, sesudah percaya ya suda, tidak ada tindak lanjut. Bilih iman meniko kados mekaten, iblis meniko lebih beriman dari pada kita, iblis meniko langkung kandel imanipun tinimbang kulo lan panjenengan sami. Sebab menopo, sebabipun iblis meniko nggih percados kalih gusti Allah, sebab kiyambake sampun nate manggen wonten ing suwargo, kiyambake sampun nate dialog kaliyan gusti Allah. Dados iblis meniko bener-bener percados kaliyan gusti Allah, kaliyan kekuasaanipun gusti Allah, kaliyan wontenipun surga dan neraka. Maka dari itu, barang siapa percaya kepada Allah nanging mbooten pareng nglampahi perintah-perintahipun, mboten perduli kaliyan larangan-laranganipun. Maka imannya sama dengan imannya iblis.

Jammah jum’at ingkang dimulyaaken dening Allah.

sak sampune kito angsal keterangan ingkang gamblang babakan iman, sak sampunipun gamblang nopo ingkang dimaksud kalian iman, tugas awal kito nggih meniko njogo supoyo keimanan ingkang sampun wonten ing manah tersebut saged terjaga, saged terpelihara, mboten goyah kalih godane dunia, mboten gooyah amergi iming-iming setan ingkang kadosipun penuh kenikmatan.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s