Roso Syukur

Standard

Jamaah jum’at ingkang minulyo,..

Perhatikan, nikmat ingkang dipun limpahaken Allah kagem jamaah jumat sedanten, tingali jasmani panjenengan, rasukan ingakng panjenengan agem, makanan ingkang panjenengan gadahi, kesehatan badan panjenengan sami, kondisi keluarga panjenengan, lan sedanten ingkang Allah limpahake dumateng panjenengan. Alhamdulillah, sedoyo pujo puji kita kedah tansah haturaken  kagem Allah SWT ingakng sampun nglimpahaken nikmat-nikmatipun ingkang mboten kinten2 katahipun. Alhamdulillah ugi damel nikmat Hidayah ingakng Allah limpahaken dumateng kito sedanten, ingkang mboten wonten bandingipun.

Saking katahipun rahmat ingkang dipun limpahaken Allah dumeteng Hamba-hambanipun, kados-kadoso, mboten sebanding kaliyan amal perbuatan kito,…

Nikmatipun saged bernapas, nikmatipun saged nglangkah, nikmatipun saged ngraosaken asin, manis, pahit, nikmatipun saged rumaos bingah,….

Bilih dipun kinten2, menawi kemawon ribuan, utawi jutaan nikmat ingkang tansah nyarengi urip kulo lan panjenengan sami saben dintenipun,… nanging pinten ibadah ingkang kulo lan panjenengan sami lampahi saben dintenipun,..?? nopo sebanding kaliyan nikmat ingkang sampun kulo lan panjenengan sami nikmati saben dintenipun,..???

Dados kewajiban kulo lan jamaah jum’at sekalian, bersyukur kelawan nikmat ingkang sampun dipun anugrahaken Allah, syukur ingkang mendalam, ingkang disarengi kaliyan amal kebajikan, amal ibadah ingkang sesuai kaliyan perintahipun Allah SWT, ingkang sampun paring nikmat.,… Ampun ngantos kulo lan panjenengan sami, dados tiyang ingkang dipun kecam kaliyan Allah, dados tiyang ingkang ingkar nikmat, sak banjure dados tiyang ingkang merugi,…

Kados pundi cara bersyukur ingkang paling utami, temtu cara bersyukur paling sae meniko kados ingkang dipun contohake Rasulullah SAW. Caranipun Rasulullah bersyukur patut dipun conto. Meski kiyambake sampun dijamin mlebet suwargi, kiyambake mboten nate absen sholat malam, mboten nate ninggalake sholat malam, malah ngantos bengkak kakinipun,.. nalikanipun dipun tangleti ingkang istri, kiyambake njawab,.. “Opo ora oleh, ingsun dados Hamba Ingkang ngatah-ngatahi syukur,…”

Setan kiyambak, gadah misi, gadah tujuan supados menungso dados makhluk ingkang ingkar nikmat, dados makhluk ingkan kesupen bersyukur,.. naliko semanten iblis ngendikan “Amergi Panjenengan sampun ngukumi kulo tersesat, kulo bakal temen-temen ngalangi menungso saking dalan kang lurus, banjur kulo bakal nekane menungso saking ngarep lan wingkingipun, saking kanan lan kirinipun. Lan Panjenengan mboten bakal nemoni kebanyakan menungso meniko bersyukur,.. (Al A’raaf: 16-17)

Pancen bilih dipun teliti, kebanyakan menungso meniko supe kelawan nikmat ingkang sampun dipun paringake Allah, kesupen dateng sedoyo anugrah ingkang sampun ngiringi langkahipun saben dinten. Akhiripun gampang susah atinipun, gampang ngresulo, akhiripun gampang lali maring kewajibanipun,…

Padahal, salah setunggaling manfaat bersyukur meniko, saged nambahi nikmat, saged nambahi kemudahan,.. kados nopo ingkang dipun terangake Allah wonten ing Surat Ibrahim:7

“Lan elingo, nalikane Allah ngendiko: ‘sak temene bilih siro kabeh bersyukur, mesti bakalan Ingsun tambah nikmat kelawan siro, lan bilih siro ingkar kelawan nikmatKu, sak temene Adzabku banget perihipun’”

Saben nikmat ingkang wonten, bakalan dados pembuka utawi penutup kagem nikmat sanesipun. Bilih ngersakake nikmat ingkang liyane, rahasianipun kedah saged nyukuri nikmat ingkang sampun dumugi. Ampun ngantos nglepasaken nikmat kang ageng kanti mboten saged nyukuri nikmat kang alit. Mboten perlu khawatir, mboten perlu mamang kaliyan nikmat kang dereng saged dumugi, nanging khawatiro siro kabeh bilih mboten saged nyukuri nikmat ingkang sampun dumugi,…

Mugi –mugi kulo lan panjenengan sami, saged termasuk tiyang ingkang syukur nikmat, lan dipun tebihake saking kategori tiyang ingkang ingkar nikmat, amrihe kulo lan panjenengan sami saged melebet kategori tiyang ingkang beruntung,…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s