Muharram (Suro)

Standard

Jamaah jumat ingkang dimuliaaken dening Allah.

Dinten meniko, tanggal 1 Muharrom tahun 1431 H, utawi tiang jawi nyebatake tanggal 1 Suro. Tepatikpun dinten meniko merupakakn tahun baru wonten ing penanggalanipun tiyang Islam, tahun anyar wonten ing perhitunganipun tiyang Islam, ingkang patokan penghitunganipun dipun dasaraken dening posisi bulan.

Jaman riyen, penghitungan penanggalan khijriyah meniko mboten wonten, meniko dipun mulai waktu Zamanipun khalifah Umar bin Khattab r.a.

Sak sampunipun nabi Muhammad sedo, dipun usulaken kapan dipun mulai penanggalanipun Islam, wonten ingkang usul supados tahun kelahiranipun Nabi dipun dadosaken tahun 1 utawi tahun patokanipun penanggalan Islam, nggih wonten ingkang usul supados tahun sedanipun nabi kemawon ingkang dipon dadosake patokan.

Akhiripun, wonten ing tahun 638 M (utawi 17 H), Khalifah Umar bin Khattab netepake awal patokan penanggalan Islam meniko dipun mulai wedal Hijrahipun Nabi Muhammad SAW saking mekah menuju madinah. Tanngal 1 hijriah dipun mulai utawi dipun tetepake bertepatan kaliyan tanggal 16 Juli 622 Masehi. Lan tanggal meniko sak beneripun nggih mboten pas bertepatan kaliyan tanggal hijrahipun nabi ingkang kedadosan ing bulan September 622H. tahunipun sami nanging tanggal lan bulanipun benten.

Jamaah jumat ingkan gdimuliaaken dening Allah.

Awal tahun masehi merujuk saking tahun ingkang dipun anggep tahun kelahiranipun nabi Isa a.s. amergi meniko tahunipun dipun sebut tahun masehi saking sebatanipun nabi isa nggih meniko Isa al Masih. Kebalikanipun tahun sak derengipun masehi, dipun sebat tahun sebelum masehi.

Meski tahun 1 Masehi dipun angep tahun kelahiranipun nabi Isa Al Masih, nanging poro ahli ingkang neliti tahun kelahiranipun nabi Isa meniko nemok ake bilih thaun kelahiranipun Isa ingkang bener meniko antara tahun  18 sebelum masehi ngantos 7 Sebelum Masehi.

Dinten meniko, dipun mulai tahun anyar hijriah, meniko nunjukkaken bilih umur kulo lan panjenengan sami sampun berkurang, amergi pinten umur kulo lan panjenengan sami, sampun dipun temtokake dening Allah. Soyo tambah dino, soyo berkurang jatahipun kulo lan panjenengan sami urip wonten ing alam ndonyo. Artosipun, kulo lan panjenenga sami melangkah nyedeki kematian, nopo sampun sami siap? Amal kulo lan panjenengan sami nopo smapun cekap damel ngadep kaliyan kang nduweni jagad lan sak isine, kang nduweni akhirat lan samubarange? Meniko kedah wonten muhasabah, instropeksi diri..

Tahun baru hijriah meniko, ngemutake tiang Islam tumpraping kedadosan ageng wonten ing catatan sejarah perkembangan umat Islam, nggih meniko peristiwa hijrahipun Nabi Muhammad SAW saking kota Makkah al mukarromah dumugi wonten ing kuto Madinah al munawarroh.

Jamaah jumat ingkan gdimuliaaken dening Allah.

Hijrah meniko dados titik tolakipun perkembangan Agomo meniko, dados titik awal perkembangan pesat Agomo ingkang dipun Rahmati Allah nggih meniko Islam.

Nopo mawon makna hijrah meniko:

Ingkang sepindah

Hijrah meniko, dados tonggak awal kebangkitanipun ummat Islam ingkang sak derengipun terkekang wonten ing lingkungan jahiliyah kuto Makkah.

Kaping kalih

Hijrah meniko mengandung makna semangat perjuangan ingkang kukuh lan pantang putus asa damel merubah sifat lan sikap ingkang mboten sae menuju sifat lan sikap ingkang dipun ridloi dening Allah. Sifat lan sikap eman kaliyan bondo donyo, sanak keluarga, tanah kelahiran meniko dipun tinggalaken amrihe saged tetep nyekel Iman Islam. Rasul lan poro sahabat, ninggalake bondo donyo, sanak keluarga, lan tanah kelahiranipun supados tetep saged nyepeng Iman Islamipun.

Kaping tigo:

Hijrah meniko nggadahi makna persaudaraan, seduluran, kados nopo ingkang dipun contohaken dening Rasulullah lan poro sahabat. Meniko saged dipun tingale, wedal rosullullah nyeduluraken sahabat muhajirin lan anshor.

Saking makna –makna meniko, monggo ndadosaken makna tahun hijriah meniko, dados awal ngrubah sedoyo sifat olo ingkang taksih jumeneng wonten ing diri kulo lan panjenengan sami. Monggo sami –sami nglaksanakaen perubahan meniko. Supados bilih sewayah-wayah ingkang nggadahi urip ngersakake diri kito, kito sampun siap. Monggo sareng-sareng dzikrul maut. Supados kulo lan panjenengan sami tetep saged mandeng ndonyo meniko sebagai tempat persinggahan kemawon.

Islam sak meniko dados Ageng, katah pengikutipun, meniko kedah kulo lan panjenengan sami sukuri, naming rasa sukur meniko kedah dipun wujudaken damel perbaikan wonten ing diri kito, keluarga lan masyarakat.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s