Taat Kaliyan Allah

Standard

 

Para sederek ingkang minulyo

Langkung rumiyin monggo kito ngunjukaken syukur ing ngarsaning Allah swt ingkang sampun paring rahmat tuwin hidayah dateng kito sedoyo, sehinggo kito dumugining titimongso puniko pinaringan tetep iman lan Islam. Malah pangajeng-ajeng kito ngantos dumugining pejah tetep mantep dados tiyang Islam ingkang saestu.

Kulo anjuraken dumateng poro sederek, monggo salebetipun kito taksih gesang, tansah ngudio supados kito dados tiyang ingkang taqwa dateng Allah s.w.t. berjuang lan beramal ingkang selaras kaliyan punopo ingkang sampun katemtoaken dening Pangeran wonten ing syari’at Islam.tegesipun nindakake perintah-perintahipun Allah kanti sesae-saenipun, mekaten ugi nebihi sedoyo laranganipun.

Jammah jum’at ingkang dimulyaaken dening Allah

Kanti taat dateng tuntunanipun Agami ingkang suci puniko, Insyaallah gesang kito bade wilujeng, adoh saking bujuk rayunipun syaitan, tebih saking kemungkaran lan babakan-babakan ingkang mboten sae ngantos saged dumugining kebahagiaan abadi ingkang kulo lan panjenengan sami idam-idamaken.

Ing wekasan kito dados tiyang ingkang pikantuk rahmat taufik- saha hidayat saking Allah s.w.t. mulya fid dun ya wal akhirah.

Sebab para sederek: sampun sebataken wonten ing Al Qur’an, ingkang kirang langkung artosipun:

”setemene Allah iku nyertani wong-wong kang pada taqwa lan wong-wong kang pada tumindak becik”

Sedoyo tumindakipun manungso meniko mboten saged ical saking pengetahuanipun Allah, olo lan becik, sedoyo dipun mangertosi kaliyan Allah. Lan Allah meniko temen-temen mboten remen kaliyan manungso ingkang nyekutukake Kiyambake.

Wonten ing masyarakat kito, katdah sanget menungso ingkang remen bersekutu kaliyan jin, lan anehipun katdah tiyang ingkang kepincut kaliyan kiyambake. Sedoyo sumerep bilih kiyambakipun meniko dukun ingkang gadah rewangan kang arupo jin, sedoyo sumerep bilih nyuwun tulung kaliyan jin meniko salah satunggaling perbuatan syirik. Nanging nggih katdah ingkang nglanggar. Malah sakmeniko katdah tiyang ingkaang kroso langkung dipun ajeni tiyang bilih gadah piyandel, bilih gadah rewangan, bilih gadah ingon-ingon kang arupo jin.

Sedoyo piyandel kang arupo jimat, rajah, sikep, keris, lan sanes-sanesipun meniko bilih dipun percados saged mbantu ngrewangi, bilih dipercados saged ngewangi ngrampungake perkoro, ngringanake beban, ngewang-ewangi bilih pikantuk alangan urip, meniko dados barang kang nyebabake syirik, meniko dados barang kang nyebabake musrik.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s