Tulung Tinulung ing Kesaean

Standard

Jamaah jumat ingkang dimuliaaken dening Allah.

Wonten ing ndalem kesempatan ingkang sae puniko, kawulo ngajak dumateng panjenengan sami, monggo kito sareng-sareng tanswah netepi taqwa dumateng Allah ta’ala kanti nindak ake sedoyo perkawis ingkang dipun perintahaken lan nebihi sedoyo perkawis ingkang dipun larang, supados kito sesarengan pikantuk kabegjan lan kamulyan, awit saking alam ndonyo ngantos benjing wonten ing akhirat.

Monggo kito giyataken tali persaudaraan kito, kaliyan saling tulung-tinulung wonten ing kesaean lan taqwa lan sampun ngantos kito puniko tulung-tinulung wontening perkawis maksiat dhateng Allah ta’ala.

Keranten Allah sampun dawuh:

Artosipun: lan siro kabeh supoyo podo tululung tinulung ono ing laku becik lan taqwa, lan siro kabeh aja podo tulung tinulung ono ing laku doso lan memusuhan, setuhune Allah iku banget nyiksane.

Jamaah jumat ingkang dimuliaaken dening Allah.

Tulung tinulung wonten ing kesaean meniko mengandung arti ingkang luas. Tulung tinulung mboten kedah rupo harta benda utawi tenaga kemawon, nanging paring nasehat dating tiyang ingkang butuh nasehat puniko nggih kawestan tinulung keranten Rasulullah SAW sampun dawuh,..

“siro tulung marang sedulur iro kang gawe anioyo marang liyan, utawi tulungono wong kang di anioyo marang liyan. Nuli Rasulullah SAW dipun suwuni pirso: “kados pundi anggone kawulo tulung dumateng tiyang ingkang zalim (wong kang nganioyo) kala wau..?” Rasulullah dawuh mekaten : “wong kang zalim mau cegahen lan tolaken saka olehe gawe nganioyo, mongko penyegah iro kang mengkono iku jenenge nulungi marang wong kang nganioyo”.

Jamaah jumat ingkang dimuliaaken dening Allah.

Kados mekaten pengertian tulung tinulung wonten ing kesaean, lan termasuk tulung tinulung inggih punikop mar ma’ruf nahi munkar.

Panic sak mestinipun ingkang langkung sae inggih lemah lembut sehingga boten nyinggung perasaan tuwin mboten nimbulake salah paham. Kangge langkung jelasipun, monggo kito pahami dawuhipun Allah subhanahu wata’ala wonten ing Al Qur’an:

Artosipun: Dene wong-wong mukmin lanang lan mukmin wadon sak wenehe dadi kekasihe sak wenehe liyane. Deweke padho printah laku bagus lan podho nyegah laku olo.

Jamaah jumat ingkang dimuliaaken dening Allah.

Sebagai tiyang muslim tur mukmin, tentu nggadahi kepingin supados sederek mukmin ugi saged pikantuk kebahagiaan. Milo saking puniko kito kedah ngajak sederek kito supados purun nglampahi kesaean. Ugi ngajak sederek kito supados purun nglampahi kesaean. Ugi temtu kito mboten kepingin ngajarake kanco utawi rencang mukmin kito nglampahi perkawis utawi perbuatan ingkang mungkar, sebab hakikatipun puniko sedulur.

Sampun dados lazimipun kagem tiyang ingkang seduluran puniko mboten kepingin pecah utawi pedot. Milo saking puniko antawisipun sederek setunggal kaliyan sederek sanesipun puniko sampun ngantos gadah pemanggih utawi rumangsa ingkang paling bener. Kito kedah purun nampi nasihat bilih dipun nasehati sederek sanese. Ugi kito kedah purun menghargai pendapatipun sederek sanes menawi kito kepingin pendapat kito mboten dipun remehake tiyang. Amergi meniko, monggo saling nasehat menasehati supados netepi sabar lan taqwa,…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s