Yakin ing dalan Islam

Standard


Jamaah jum’at ingkang dimulyakake dening Allah,..

Moggo sareng2 ngucapake roso syukur dumateng Allah, amergi saking kemurahan rahmatipun, kulo lan panjenengan sami saged kempal teng majelis meniko kanti keadaan kang sae mboten kekirangan setungal punopo. Amergi saking Rahmatipun Allah, kulo lan panjenengan sami taksih gadah kesempatan ngatah-atahi amal kebajikan. Sholawat soho salam kalimpahaken dating Nabi Muhammad SAW, kang kautus dening Gusti Allah madangi ndonyo sak isine kanti sedoyo keutamaan kesaean, njelasake nopo kemawon kang samar, nunjuk ake dalan kang penuh limpahan rahmat damel menungso lan sedoyo isi ndonyo.

Wonten ing ndalem kesempatan ingkang sae puniko, kawulo ngajak dumateng panjenengan sami, monggo kito sareng-sareng tanswah netepi taqwa dumateng Allah ta’ala kanti nindak ake sedoyo perkawis ingkang dipun perintahaken lan nebihi sedoyo perkawis ingkang dipun larang, supados kito sesarengan pikantuk kabegjan lan kamulyan, awit saking alam ndonyo ngantos benjing wonten ing akhirat.

Jammah jum’at ingkang dimulyaaken dening Allah

Kanti taat dateng tuntunanipun Agami ingkang suci puniko, Insyaallah gesang kito bade wilujeng, adoh saking bujuk rayunipun syaitan, tebih saking kemungkaran lan babakan-babakan ingkang mboten sae ngantos saged dumugining kebahagiaan abadi ingkang kulo lan panjenengan sami idam-idamaken.

Ing wekasan kito dados tiyang ingkang pikantuk rahmat taufik- saha hidayat saking Allah s.w.t. mulya fid dun ya wal akhirah.

Sebab para sederek: sampun sebataken wonten ing Al Qur’an, ingkang kirang langkung artosipun:

”setemene Allah iku nyertani wong-wong kang pada taqwa lan wong-wong kang pada tumindak becik”

Sedoyo tumindakipun manungso meniko mboten saged ical saking pengetahuanipun Allah, olo lan becik, sedoyo dipun mangertosi kaliyan Allah. Lan Allah meniko temen-temen mboten remen kaliyan manungso ingkang nyekutukake Kiyambake.

Lan sopo wonge kang golek dalan liyo sak liyane Islam kanggo dalan uripe, ora bakal ketrimo amal ibadahe lan ing akhirat kiyambake kalebet tiyang kang rugi. (QS. Ali Imran : 85)

Allah sampun nerangake, bilih dalam Islam meniko dalan ingkang leres, kang sampun kebukti wonten ing jaman2 riyen ngantos sak niki. Islam meniko sesuai kaliyan sedoyo kondisi, sedoyo situasi, sedoyo keadaan. Pas damel sedoyo suku, bongso sing wonten ing alam ndonyo.

 

Islam meniko coro, sistim damel njalani urip, damel petunjuk kagem menungso supados saged nglampahi urip kang dipun lampahi kanti bener, kanti sesuai kaliyan fitrohipun. Coro-coro ing njobone Islam meniko batil, mboeten leres, mboten sesuai kaliyanfitrohiopun menungso, amergi meniko kasebat coro kafir, coro kang nutupi opo-opo kang sak mestine damel menungso.

“Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman (meyakini kebenaran) kepada ayat-ayat Allah (Al Qur’an) Allah tidak akan memberi petunjuk kepada mereka dan bagi mereka azab yang pedih.” (Q.S. An-Nahl: 104)

Sesungguhnya meyakini kebenaran Islam dan memahami ajarannya dengan baik belum cukup sebagai bukti keimanan dan keislaman kita. Keyakinan dan pemaham tersebut menuntut perjuangan yang tak kenal henti dan tak kenal menyerah dan kompromi sampai titik darah penghabisan. Karena hakikat dakwan dan perjuangan dalam Islam bukanlah penguasaan atas berbagai fasilitas kehidupan seperti, kedudukan, harta, dan sekeping tanah tertentu, melainkan ketaatan yang mutlak kepada apa saja perintah Allah, baik dalam bentuk amar (perintah) maupun nahyi (larangan). Itulah puncak tauhid ubudiyah seorang Muslim. Itu pulalah yang membedakan antara Muslim yang berdakwah dan berjuang karena Allah dan yang berdakwah dan berjuang karena harta dan kedudukan.

..

Mugi2 kulo lan panjenengan sami dipun anugrahi kaliyan Allah ilmu kang utomo, ilmu kang saged nyelametake kulo lan panjenengan sami saking perihipun adzab neroko, ilmu kang saged ngeterake kulo lan panjenengan sami dumugi suwargo, lan ngadohake kulo lan panjenengan sami saking ilmu kang mboten manfaat, ngadohake kulo lan panjenengan sami saking ilmu kang njerumusake wonten ing neroko jahannam.

 

 

ΎóÇyèø9$#ur ÇÊÈ ¨bÎ) z`»|¡SM}$# ’Å”s9 AŽô£äz ÇËÈ žwÎ) tûïÏ%©!$# (#qãZtB#uä (#qè=ÏJtãur ÏM»ysÎ=»¢Á9$# (#öq|¹#uqs?ur Èd,ysø9$$Î/ (#öq|¹#uqs?ur Ύö9¢Á9$$Î/ ÇÌÈ

 

 

Advertisements

One response »

  1. Assalamu’ alaikum wr.wb.
    Alhamdulillah Bpk:Ustard utawi Pangarso.Kulo sampun copie Khutbah Jum’at lan matur suwun sangget mugi-mugi Allah s.w.t. anjukanie taufiq lan hidayah. Amergi Khutbah Jawi kulo butuh aken.
    Wassalamu’alaikum wr.wb.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s